O firme

Spoločnosť MASO J+L s.r.o. Košice bola založená v roku 2003 ako veľkoobchod mäsa a mäsových výrobkov. Je to rodinná firma, ktorá vznikla ako fyzická osoba v roku 1992.

Našou hlavnou činnosťou je distribúcia mäsa a mäsových výrobkov slovenskej a českej produkcie a takisto predaj tradičných slovenských domácich výrobkov. Spolupracujeme s dodávateľmi, u ktorých je zabezpečená kvalita a čerstvosť tovaru.

Sortiment výrobkov aktualizujeme podľa potreby na trhu, uvádzame na trh nové výrobky. Našimi odberateľmi sú reštaurácie, školské zariadenia, sociálne ústavy, obchodné siete, nezávislá sieť obchodov. Zameriavame sa na individuálny prístup ku každému obchodnému partnerovi, hľadanie správnych riešení a splnenie náročných požiadaviek každého odberateľa. Odmenou je pre nás spokojný a verný zákazník.

Naša spoločnosť je zapísaná v zozname podnikateľov Úradu pre verejné obstarávanie, zúčastňujeme sa súťaží na dodávky mäsa a mäsových výrobkov, hydiny. Vo firme sa riadime systémom HACCP, ako prevádzka máme povolenie na chladiarenské a mraziarenské skladovanie mäsa a mäsových výrobkov a hydiny a ich uvádzanie na trh v Slovenskej republike a v ostatných členských štátoch EÚ. Dopravu zabezpečujeme vlastným vozovým parkom spĺňajúcim nároky na prepravu živočíšnych produktov.

Pôsobíme v košickom a prešovskom kraji.